31 авто квартальна бланк

Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення (форма №31-авто)

Завантажити бланк:

Затверджено:

30 днiв передплати безкоштовно! Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!

Новини по темі

Заповнення декларації фізособи-«єдинника» з типом «Довідково» для отримання довідки про доходи

В XBRL існує 2 типи періодів (period type) для показників: «на дату» (instant) та «за період» (duration). Показники «на дату» відображають дані на певну дату, показники «за період» – обороти за вказаний проміжок часу.

Податківці навели порядок заповнення декларації з плати за землю для сплати земельного податку та орендної плати

Звітними періодами для податку на прибуток є календарні квартал, півріччя, три квартали та рік

У разі надання в оренду частини приміщень суб’єкт господарювання – власник нерухомого майна має подати повідомлення за ф. №20-ОПП

Мінфін затвердив уніфіковану форму Розрахунку для всіх суб’єктів господарювання, які зобов’язані нараховувати та сплачувати до бюджету частину чистого прибутку (доходу), а також дивіденди, нараховані на державну частку (акції, паї) у статутному капіталі

Сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі та, що перевищує встановлений граничний розмір, відображається у додатку 4ДФ до Розрахунку за ознакою доходу «169»

Консультації по темі

Благодійна організація помилково занизила на 10 000 грн дохід щодо рядка 1.6 Частини І Звіту про використання доходів неприбуткової організації та занизила витрати на 10 000 грн щодо рядка 2.4.1 Частини І Звіту. Ця помилка була виявлена після граничного строку подання річного Звіту. Чи буде правильним (з метою виправлення помилки) подати уточнюючий звіт з правильно вказаними даними без поданння додатку ВП?

Читайте также:  Установка газодизельного оборудования на легковые автомобили

ФОП з 1 січня 2021 року перейшов із спрощеної системи оподаткування на загальну. Чи потрібно подавати декларацію про майновий стан за І квартал 2021 року? Яку звітність подавати за рік?

Благодійний фонд провів витрати на суму більшу, ніж отримані кошти цільового фі-нансування (Дт 84 більше за Кт 48). Чи коректно буде в даному випадку відобразити в обліку залишок за Дт 48 і, відповідно, від’ємний показник в рядку 1595 Звіту про фінрезультати за формою №2-мс?

Підприємство списало безнадійну дебіторську заборгованість на суму 38 тис. грн. Де у фінзвітності буде відображена ця списана заборгованість?

У яких рядках форми №1-м, 2-м відображати нараховані, але не виплачені на кінець звітного року дивіденди?

Источник

Форма статотчетности №31-авто: содержание и информация о данных

Держстат надав роз’яснення, які містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження №31-авто (квартальна) «Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення».

Форма включає дані:

— про роботу вантажних автомобілів, пов’язану з виконанням вантажних перевезень, у тому числі міжнародних, на власному й орендованому транспортному засобі, на комерційній основі (тобто за плату); обсяги перевезень, виконані пікапами та фургонами на шасі легкових автомобілів та на автопричепах;

— про роботу пасажирських автобусів на маршрутах, за разовими замовленнями інших юридичних осіб та в порядку індивідуального обслуговування фізичних осіб, уключаючи екскурсійні та туристичні перевезення пасажирів на комерційній основі. Містить дані обліку про перевезення пасажирів за всіма видами сполучення.

Показники форми не враховують даних про роботу рухомого складу для власних потреб юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів та роботу власного рухомого складу, який передано в оренду (без водія) іншим юридичним та фізичним особам і документальний облік роботи яких виконуєтьсяними.

Читайте также:  Таблица стоимости эксплуатации автомобиля в год

Розділ I «Перевезення вантажів» містить показники про роботу вантажних автомобілів, у тому числі у міжнародному сполученні, на власному й орендованому транспортному засобі, за договорами і разовими замовленнями, які сплачені через філії та представництва банку, при цьому інформація щодо підпорядкування підприємства та його клієнта не має значення. Дані, вказані в графі 1 можна вважати більшими або такими, що можуть відповідати значенню графи 2.

Розділ II «Перевезення пасажирів автобусами» містить показники щодо роботи пасажирських автобусів на маршрутах, за разовими замовленнями інших юридичних осіб та в порядку індивідуального обслуговування фізичних осіб, уключаючи екскурсійні та туристичні перевезення пасажирів на комерційній основі (тобто за плату).

Обратите внимание: новостная лента «Дебет-Кредит» содержит не только редакционные материалы, но также статьи сторонних авторов, разъяснения сотрудников фискальной службы и т.п.

Данные материалы, а также комментарии к ним, отражают исключительно точку зрения их авторов и могут не совпадать с точкой зрения редакции.

Редакция не идентифицирует лица комментаторов, а не модерирует тексты комментариев и не несет ответственности за их содержание.

Источник

Поделиться с друзьями
Расскажем обо всем понемногу
Adblock
detector